Записване

За записване на дете в лятна занималня “Знайко” е необхидимо да попълните заявление. Попълненото заявление можете да представите на адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Самуил” № 28 или да изпратите подписано и сканирано на имейл адрес: itlearning@dgklaz.net

Заявление за записване

Такси и плащане

Таксите за посещения в лятна занималня „Знайко“ са абонаментни /за календарен месец/ и се заплащат от първо до десето число на текущия месец. При отсъствие на детето пет или по-малко дни, такса не се възстановява. Ако отсъствията на детето са за повече от 5 дни, се възстановява сума над петте дни.

Цени

Към занималня “Знайко”