Записване

За записване на дете в летен център “АЛИСА” е необхидимо да попълните заявление. Попълненото заявление можете да представите на адрес: гр. Бургас, ул. “Цар Самуил” № 28 или да изпратите подписано и сканирано на имейл адрес: itlearning@dgklaz.net

Заявление за записване

Такси и плащане

Таксите за посещенията в ЛДЦ “Алиса” са абонаментни /месечни, седмични или дневни/.

Месечната такса е за календарен месец или за 1 месец, считано от датата на подаване на заявлението. Месечната такса се плаща в началото на периода (до 5-то число).

Седмичната такса е за период от понеделник до петък. Седмичната такса се заплаща преди седмицата или най-късно в понеделника на седмицата, за която е посещението.

Дневната такса се заплаща предварително.

….

такса за ученици от НБУза ученици от други училища
месечна220 лв.250 лв.
седмична70 лв.80 лв.
дневна18 лв.20 лв.

Към ЛДЦ “Алиса”